Cimbálová muzika Slanina na Wikipedii

Informace o Cimbálové muzice Slanina se naši příznivci dozví nejen z webových stránek cimbálové muziky, ale nyní má Cimbálová muzika Slanina také svůj článek na internetové encyklopedii Wikipedie. Zde se čtenáři dočtou o zrodu a hudebním životě naší cimbálové muziky, zjistí více o jednotlivých členech cimbálky a udělají si přehled o akcích a místech, kde cimbálová muzika Slanina vystupuje.

Cimbálová muzika Slanina je souborem aktivním, její členové vystupují i v dalších hudebních souborech a tělesech, zajímají se o hudbu teoreticky i pedagogicky a jsou zapálenými podporovateli folklóru. I o těchto zájmech a hudebních aktivitách členů naší cimbálky se píše v zmiňovaném článku.

Věříme, že větší informovanost formou uveřejnění informací na Wikipedii, zvýší zájem nejen o hudbu naší cimbálky, ale celkově o folklór a věci a činnosti s ním spojené.

 
Specialista na:

Lidové písně

Lidovou instrumentální hudbu

Folklorní vystoupení

Formální i neformální firemní akce

Soukromé oslavy

Doprovodné akce

Kontakt:

Cimbálová muzika Slanina

Martin Kuchař

martin.kuchar@firmadat.cz

608 711 185

Cimbálovka Slanina - Youtube

cimbalovka_youtube

Videoukázky na kanálu Youtube ...